FreeInternet
روانشناسی

گفت و گوی صحیح در روابط زناشویی

گفت و گوی صحیح با همسر

سلام
گوش دادن و توجه کردن به طرف مقابل به ویژه در روابط زوجین؛ از مهم ترین عوامل کاهش تنش و منازعه است؛ موانع زیادی در این راه هست که شناخت آن و ادامه رفعشان کمک شایانی به بهبود رابطه میکند. از مهم ترین آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد • ذهن خوانی
فرد واقعیت را آنچیزی میدانند که خودش از حرف ها یا رفتار طرف مقابل برداشت کرده و حتی گاهی ندیده و نشنیده است و نه تنها با فرد مورد نظر چک نمیکنند بلکه بر اساس آن برداشت رفتار هم میکنند. بهترین روش بیان ذهنیات و گفت گو با طرف مقابل ااست. • مرور ذهنی
فردهنگام گفتگو فقط به دنبال گفتن مطالب ذهنی خود است و به همین دلیل حرف های طرف مقابل را نمیشنود .
هنگام گفتگو اول گوش کنید و اگر نیاز به سازماندهی ذهنتان برای پاسخگویی دارید؛ بعد از شنیدن صحبت ها؛ تامل کرده و پاسخ دهید، جواب آنی و لحظه ای الزاما به معنی گفتگوی صحیح نیست.

گوش دادن و توجه کردن به طرف مقابل به ویژه در روابط زوجین؛ از مهم ترین عوامل کاهش تنش و منازعه است؛ موانع زیادی در این راه هست که شناخت آن و ادامه رفعشان کمک شایانی به سعی در رابطه میکند. از مهم ترین آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• انتخاب گزینشی
فرد آنچه را که دوست دارند را میشنوند و بقیه صحبت ها را نادیده میگیرد؛ به همین دلیل در پاسخگویی و نتیجه گیری دچار خطا میشوند.
• قضاوت کردن
پیش از گفتگو هرگز قضاوت نکنید و اگر قضاوتی داشتید به زبان نیاورید، معمولا افراد با برچسب زنی به طرف مقابل بر اساس فرهنگ؛ جنسیت ویا شناخت قدیمی دست به قضاوت میزنند و مسیر یک گفت و گوی سالم را سد میکنند.

نمایش بیشتر

دیدگاه ها

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن