متفرقه

پوستر/ زکریای ۶ ساله

شهادت کودک عربستانی

جنایت هولناک وهابی سعودی علیه کودک ۶ ساله شیعی که در مقابل چشمان مادرش وی را
سر برید موجی از خشم و تنفر در جهان برانگیخته است و واکنش های خشمگینانه به این جنایت
هولناک همچنان ادامه دارد.

زکریای 6 ساله

قتل فجیع زکریای شش ساله در برابر چشمان مادر

پوستر/ زکریای ۶ ساله

اینفوگرافیک/ به کدامین گناه کشته شدی!؟

اینفوگرافیک/ به کدامین گناه کشته شدی!؟

اینفوگرافیک/ به کدامین گناه کشته شدی!؟

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاه ها

بستن
بستن