متفرقه

نمک، تراژدی سدسازی خوزســـتان

حرف اصلی این است که جریان آب در کشور ما معکوس شده و فرقی هم نمی کند کدام استان. با این شیوه مصرف به سرعت به سمت بحران های تازه آبی خواهیم رفت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاه ها

بستن
بستن