پیشنهاد ویمگز

«شورش در شهر» مراسم رونمایی از مستند «امیدی‌هِ»

میلاد گودرزی، سردبیر شهرداد، در مراسم رونمایی از مستند «امیدی‌هِ»

میلاد گودرزی، سردبیر شهرداد، در مراسم رونمایی از مستند «امیدی‌هِ»: بدنبال بهم زدن امنیتِ تبعیض و فساد هستیم. امنیتِ بدهکار بانکی‌ای که بدون وثیقه چندصدمیلیارد وام میگیرد و با خیال راحت پس نمی‌دهد، امنیت دیوار ۷متری باستی‌هیلز و امنیتی که آن روی سکه‌اش اخلال در امنیت روانی مردم است! | بدنبال جامعه‌ای هستیم که یک روزی در تمامی چهارراه‌های آن تابلوی «به‌من‌چه» و «به‌تو چه» ممنوع!

نمایش بیشتر

دیدگاه ها

بستن
بستن