فال و طالع بینی

خصوصیات متولدماه آبان

متولدین آبان ماه چه ویژگی دارن؟

متولدآبان 

براساس خلقت پاییزی خودشون سریع عاشق و سریعتر دل میکنند

عاشق سفرو تفریح هستند.مصمم وبااراده ورزشکار وهوشیار..گاهی همحساس وخجول..

اهل معنویات کنجکاو وتودار هستند.مقاوم وپرتحمل.اهداف عالی دارندوپرشور وحرارت هستند.

افکار تخیلی وایده ال دارند.

باوقار منطقی وماجراجوهستندعاشق اسرار.بااعتمادبه نفس شجاع وکمال گرا.

مرد ابانی پدریست دلسوز وخواستار هدفهای بلند

زن ابانی طناز وزیباحسودوانتقامجو..رازداروجذاب والبته مغرور

حتما بخوانید  خصوصیات متولد سال سگ

نوشته های مشابه

دیدگاه ها

بستن
بستن